KONFERENCË

95 VJET RILEVIM GJEODEZIK

75 VJET ADMINISTRIM GJEODEZIK


BORDI SHKENCOR

Anëtarët e bordit shkencor …

BORDI ORGANIZATIV

Anëtarët e bordit organizativ…

SHABLLONET

Modeli i punës është i disponueshëm…

KONTAKTI

Informacioni i kontaktit….

VENDI

Vendet e sugjeruara për akomodim…

AXHENDË

Axhendë …..

Agjencia për Kadastër të patundshmërive
Rr. Trifun Haxhi Janev nr. 4,1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefon: (02) 3204 801
info@katastar.gov.mk

www.katastar.gov.mk